Vinden

Flitscontroles aangekondigd

Tijdens de maand mei zal de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een reeks controles uitvoeren in ondernemingen uit de bouw- en elektrotechnische sector om na te gaan of de sociale wetgeving en de daarmee samenhangende plichten worden nageleefd. Hij zal tegelijkertijd controleren op de naleving van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De 2.000 flitscontroles in de bouwsector en de 400 in de elektrotechnische sector zijn hoofdzakelijk informatief en preventief van aard. Bij ernstige of herhaaldelijke inbreuken wordt er echter een proces-verbaal opgesteld. Aangezien voorkomen nog altijd beter is, heeft de dienst checklists voor de te controleren sectoren op zijn website gezet. Ook een overzicht van de maatregelen tegen covid is daar te vinden.

In juli zal de SIOD zich op de land- en tuinbouw concentreren. In augustus zijn de carwashes in de grote steden aan de beurt en in september de vleessector.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979