Vinden

Flitscontroles 2023

Hoewel de door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) uitgevoerde flitscontroles in principe informatief en preventief bedoeld zijn, zal de dienst bij ernstige of herhaaldelijk vastgestelde inbreuken wel een proces-verbaal opmaken. In 2023 worden dergelijke controles in februari georganiseerd in de transportsector en in april in de bouwsector, waaronder ook elektrotechniek en metaal.

In juni is het de beurt aan de horeca en in augustus aan de schoonmaaksector. In oktober mogen de groene sectoren flitscontroles verwachten en in december de vleessector. Werkgevers kunnen zich met behulp van checklists op de controles voorbereiden. Ze zijn te vinden via onderstaande link.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266