Vinden

Fiscale uitgaven bevroren

Alle belastingplichtigen weten dat programmawetten gewoonlijk gelijkstaan met nieuwe belastinginkomsten. De programmawet die momenteel in voorbereiding is, wijkt daar niet van af.

Uitgaand van het principe dat kleine beekjes uiteindelijk grote rivieren worden, is er voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 een bevriezing van een aantal fiscale uitgaven in opgenomen. Concreet betekent dat dat de maximumbedragen van een reeks belastingverminderingen niet wordt geïndexeerd en op het niveau van 2019 blijft.

Op elke regel zijn er echter uitzonderingen: voor het pensioensparen worden de maximumbedragen in 2020 wel geïndexeerd. Dat houdt in dat er maximaal 990 euro aan pensioensparen kan worden gespaard met een belastingvermindering van 30% en maximaal 1.270 euro met een belastingvermindering van 25%.

De indexering wordt maar vanaf 2021 bevroren. Door een verhoging van de accijnzen zal de prijs van een pakje sigaretten van 6,80 euro in 2020 stijgen naar 7,50 euro en die van tabak van 9,70 euro naar 11,17 euro. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is een bijkomende verhoging van de accijnzen gepland.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051