Vinden

Fiscale fraude: tussenpersonen krijgen ook een sanctie

De groenen vissen een wetsvoorstel dat in 2013 voor het eerst werd ingediend, weer op en vragen opnieuw om het doelbewust opzetten van frauduleuze fiscale constructies strafbaar te maken. Ze willen opnieuw hard toeslaan: strafrechtelijk zou de financiële sanctie voor financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan het opzetten van een frauduleuze fiscale constructie, even hoog zijn als voor de pleger van de fraude.

Daar komt een beroepsverbod bovenop van drie maanden tot vijf jaar, dat desgevallend samengaat met een sluiting van drie maanden tot vijf jaar van de vestigingen van de vennootschap waar de veroordeelde bedrijfsleider of werknemer is.

In het voorstel is ook de invoering van een solidariteitsmechanisme opgenomen: elke financiële tussenpersoon of belastingconsulent die medeplichtig is aan het opzetten van een frauduleuze fiscale constructie kan, hoofdelijk met de fraudepleger, worden verplicht de ontdoken belastingen te betalen, in voorkomend geval met inbegrip van de belastingverhoging.

Die laatste sanctie wordt echter alleen opgelegd wanneer er tastbare bewijzen bestaan van de prominente rol die de beroepsbeoefenaar in de bewuste fraude heeft gespeeld.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776