Vinden

Fiscale dwangsommen

Hoewel in artikel 315 van het WIB is opgenomen dat eenieder die onderworpen is aan de personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting of de belasting voor niet-residenten, medewerking moet verlenen, wordt toch nog vaak de toegang tot beroepslokalen of digitale documenten geweigerd.

Dat zijn inbreuken, maar, zo stelt de regering, “gelet op het bedrag van de administratieve of strafrechtelijke sancties en de aanslag van ambtswege die uit deze inbreuken kunnen voortvloeien, in verhouding tot het bedrag van de belastingen dat zou kunnen voortvloeien uit essentiële informatie voor de vestiging van de aanslag, ontstaat de situatie dat de belastingplichtige er de voorkeur aan geeft om niet mee te werken met het onderzoek”.

Daarom krijgt de belastingdienst binnenkort de mogelijkheid om aan de bevoegde rechter te vragen om de belastingplichtige of de derde te veroordelen tot de betaling van een dwangsom wanneer die de controleurs van de belastingdienst hindert. De belastingdienst moet echter altijd vooraf het bewijs van een weigering tot medewerking leveren.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169