Vinden

Fiscaal investeren in een kmo die onder de Covid-19-crisis leed

Om de kmo’s te helpen die hun omzet door Covid-19 zagen ineenstorten, biedt de regering de belastingplichtigen de mogelijkheid om tegen fiscaal interessante voorwaarden in te tekenen op een kapitaalverhoging van die ondernemingen. Ze kunnen tot 100.000 euro investeren en daarmee een belastingvermindering van 20% van het geïnvesteerde bedrag krijgen.

De begunstigde vennootschap moet een ‘kleine onderneming zijn’. Dat betekent dat ze bij de recentste afsluiting van het boekjaar de volgende criteria niet mag hebben overschreden: gemiddeld jaarlijks 50 werknemers in dienst hebben, een omzet van 9 miljoen euro exclusief btw en een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro boeken.

De omzet van de onderneming moet bovendien met minstens 30% zijn gedaald in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Als aan die voorwaarde is voldaan, mag de vennootschap tot 250.000 euro ontvangen. Inbrengen in natura komen niet voor de belastingvermindering in aanmerking. Ze geldt uitsluitend voor inbrengen in geld.

Aangezien de maatregel tijdelijk is, moet de kapitaalverhoging voor 31 december 2020 worden doorgevoerd, maar in tegenstelling tot de belastingverminderingen voor het verwerven van aandelen van een startende vennootschap (artikel 145, 26) of van een groeibedrijf (artikel 147, 25), komt een inbreng door een bedrijfsleider van de vennootschap tot 30% van het kapitaal van de vennootschap wel in aanmerking voor deze belastingvermindering.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493