Vinden

Fiscaal investeren in een kmo die onder de Covid-19-crisis leed

Om de kmo’s te helpen die hun omzet door Covid-19 zagen ineenstorten, biedt de regering de belastingplichtigen de mogelijkheid om tegen fiscaal interessante voorwaarden in te tekenen op een kapitaalverhoging van die ondernemingen. Ze kunnen tot 100.000 euro investeren en daarmee een belastingvermindering van 20% van het geïnvesteerde bedrag krijgen.

De begunstigde vennootschap moet een ‘kleine onderneming zijn’. Dat betekent dat ze bij de recentste afsluiting van het boekjaar de volgende criteria niet mag hebben overschreden: gemiddeld jaarlijks 50 werknemers in dienst hebben, een omzet van 9 miljoen euro exclusief btw en een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro boeken.

De omzet van de onderneming moet bovendien met minstens 30% zijn gedaald in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Als aan die voorwaarde is voldaan, mag de vennootschap tot 250.000 euro ontvangen. Inbrengen in natura komen niet voor de belastingvermindering in aanmerking. Ze geldt uitsluitend voor inbrengen in geld.

Aangezien de maatregel tijdelijk is, moet de kapitaalverhoging voor 31 december 2020 worden doorgevoerd, maar in tegenstelling tot de belastingverminderingen voor het verwerven van aandelen van een startende vennootschap (artikel 145, 26) of van een groeibedrijf (artikel 147, 25), komt een inbreng door een bedrijfsleider van de vennootschap tot 30% van het kapitaal van de vennootschap wel in aanmerking voor deze belastingvermindering.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437