Vinden

Federale steun voor de handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om hun handelshuur te betalen, kunnen in Vlaanderen een handelshuurlening aanvragen. In dat geval schiet de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voor, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt.

Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat en de verhuurder, mits kwijtschelding van één of twee maanden huur, zekerheid verkrijgt over de betaling van de volgende twee maanden huur. In de praktijk zijn echter slechts weinig verhuurders bereid om van een deel van de huur af te zien.

Daarom vraagt de CD&V federale steun in de vorm van een fiscale vrijstelling ter hoogte van de handelshuur die wordt kwijtgescholden ten voordele van huurders-ondernemers.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617