Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Even geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling van sociale bijdragen

Van 1 oktober tot 31 december kunnen de sociale verzekeringskassen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling meer indienen omdat de bevoegdheid daarvoor wordt overgedragen.

Tot nu toe was het immers de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid die de aanvragen behandelde. Binnen de FOD kon een Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (CVB) aan zelfstandigen in een “staat van behoefte” of een “toestand die de staat van behoefte benadert” een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toekennen van de verplichte betaling van sociale bijdragen.

Aangezien dat vanaf 1 januari wettelijk de bevoegdheid wordt van het RSVZ, werd een overgangstermijn ingevoerd. De aanvragers mogen daar echter geen enkel nadeel door ondervinden.

De aanvraagtermijn die met die periode samenvalt, wordt immers verlengd met drie maanden, zodat zelfstandigen niet door de opschorting worden benadeeld.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends