Vinden

Europese jongeren betogen aan Europees Parlement voor 11 procent minder uitstoot

(Belga) Enkele tientallen jongeren van de vier Europese scholen in Brussel hebben vandaag op het Luxemburgplein aan het Europees Parlement een klimaatbetoging gehouden. De klimaatspijbelaars eisen dat de uitstoot in Europa met 11 procent wordt teruggedrongen.

De jongeren verzamelden rond het standbeeld op het Luxemburgplein om aan de hand van verschillende slogans en de traditioneel beschilderde kartonnen borden hun boodschap over te brengen. "On est plus chaud que le climat" en "What do we want? Climate action! When do we want it? Now!", weerklonken duidelijk. Maar op Valentijnsdag waren de slogans natuurlijk ook aangepast aan de liefde voor moeder Aarde. "I want a hot date not a hot planet", "I asked the earth to be my valentine, help this relationship last" of "You set my earth on fire" waren enkele van de originele slogans. De boodschap die de klimaatspijbelaars willen overbrengen aan de Europese politici, landen en instellingen is duidelijk: dring de uitstoot met 11 procent terug om zo te zorgen dat de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius blijft. Voor elk Europees land hebben ze een percentage vooropgesteld. Zo oordelen ze dat België nog iets meer zijn best moet doen en tot 13 procent moet gaan. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336