Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Er zullen geen zelfstandigen ‘in staat van behoefte’ meer zijn

Elke zelfstandige “in staat van behoefte of in een toestand die de staat van behoefte benadert” kan aan de Commissie voor vrijstelling van bijdragen volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling vragen voor de voor bepaalde kwartalen verschuldigde sociale bijdragen.

Het begrip ‘behoefte’ is echter zo vaag dat het moeilijk objectief te beoordelen is. Daarom besliste de regering om het door een nieuw criterium te vervangen: het feit dat men zich tijdelijk in een financieel of economisch moeilijke situatie bevindt.

Hoewel de regering vanuit een streven naar rechtszekerheid een aantal gevallen opsomt - slachtoffer zijn van een natuurramp, schuldkwijtschelding hebben gekregen na een faillissement enzovoort - die het mogelijk maken ons een dergelijke situatie voor te stellen, blijft het feit dat er voor een financieel of economisch moeilijke situatie een oorzaak of verklaring moet zijn en dat de onmogelijkheid om zijn sociale bijdragen te betalen, van tijdelijke aard moet zijn.

Zo kan er geen sprake van zijn om elk jaar een vrijstelling van bijdragen aan te vragen omdat de activiteit niet (meer) economisch rendabel is.

Net als vroeger kunnen zelfstandigen in bijberoep, die meer dan één beroepsinkomen hebben, geen beroep doen op deze maatregel.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends