Vinden

Energie: kmo’s minder beschermd dan particulieren?

Zelfs dubbel, zo oordeelt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo (HRZKMO). Enerzijds zijn ze immers minder goed beschermd dan huishoudelijke afnemers, in het bijzonder wat betalingstermijnen en -herinneringen betreft, en anderzijds kunnen ze net als huishoudelijke afnemers het slachtoffer zijn van misleidende verkoopargumenten of misleidende precontractuele informatie bij commerciële contacten.

De HRZKMO vraagt bovendien dat de beleidsmakers dezelfde logica volgen als voor de gezinnen en ervoor zorgen dat energieleveranciers de leveringen van gas of elektriciteit aan kmo’s niet mogen stopzetten. Voorts vraagt de raad om de implementatie van aanzuiveringsplannen om de meerkosten ten opzichte van de gebruikelijke voorschotten op de energiefacturen te financieren.

Tot slot vraagt de HRZKMO dat het de leveranciers niet toegestaan zou zijn een bankgarantie te vragen bij het ondertekenen van een energiecontract en dat de bedrijven van de energiesector niet kunnen overgaan tot dagvaarding in faillissement.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169