NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Energie: gedragscode voor kmo’s

De in de FEBEG verenigde energieleveranciers sloten met de minister voor Energie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming een protocolakkoord met het oog op een dynamisch en beter aan energieschokken aangepast beheer van de voorschotten.

In eerste instantie zullen de leveranciers de voorschotten onderzoeken die zijn betaald door klanten met een variabel tarief die een nieuw contract sloten in de maanden waarin de prijzen een hoogtepunt bereikten (van augustus tot november 2022). Als er onregelmatigheden worden vastgesteld, zal de leverancier de klant proactief een persoonlijk voorstel tot aanpassing van het voorschot doen. De analyse zal driemaal per jaar gebeuren voor alle klanten met een variabel tarief.

Dat is een goede zaak. Maar wat met de zelfstandigen en kmo’s, die op dat vlak heel wat minder goed beschermd zijn dan particulieren? Toen de minister van Middenstand daar in de commissie vragen over kreeg, stelde hij dat hij “zeer binnenkort” met de grote energieleveranciers een gedragscode voor kmo’s zal opstellen.

Die laatste zullen een wijziging van hun voorschot kunnen vragen en de leverancier zal hun binnen een redelijke termijn een gemotiveerd antwoord moeten bezorgen. In de gedragscode zullen ook elementen worden opgenomen die de transparantie van de facturen en doelgerichte informatie voor zelfstandigen en kmo’s bevorderen. Ze zal van toepassing zijn voor zelfstandigen en ondernemingen met een jaarverbruik van maximaal 100 MWh die hun contract afgesloten of verlengd hebben op basis van een tariefkaart. Daarnaast mag de som van een bankgarantie of waarborg niet meer dan die voor vier maanden verbruik bedragen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends