NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Energie: gedragscode voor kmo’s

De in de FEBEG verenigde energieleveranciers sloten met de minister voor Energie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming een protocolakkoord met het oog op een dynamisch en beter aan energieschokken aangepast beheer van de voorschotten.

In eerste instantie zullen de leveranciers de voorschotten onderzoeken die zijn betaald door klanten met een variabel tarief die een nieuw contract sloten in de maanden waarin de prijzen een hoogtepunt bereikten (van augustus tot november 2022). Als er onregelmatigheden worden vastgesteld, zal de leverancier de klant proactief een persoonlijk voorstel tot aanpassing van het voorschot doen. De analyse zal driemaal per jaar gebeuren voor alle klanten met een variabel tarief.

Dat is een goede zaak. Maar wat met de zelfstandigen en kmo’s, die op dat vlak heel wat minder goed beschermd zijn dan particulieren? Toen de minister van Middenstand daar in de commissie vragen over kreeg, stelde hij dat hij “zeer binnenkort” met de grote energieleveranciers een gedragscode voor kmo’s zal opstellen.

Die laatste zullen een wijziging van hun voorschot kunnen vragen en de leverancier zal hun binnen een redelijke termijn een gemotiveerd antwoord moeten bezorgen. In de gedragscode zullen ook elementen worden opgenomen die de transparantie van de facturen en doelgerichte informatie voor zelfstandigen en kmo’s bevorderen. Ze zal van toepassing zijn voor zelfstandigen en ondernemingen met een jaarverbruik van maximaal 100 MWh die hun contract afgesloten of verlengd hebben op basis van een tariefkaart. Daarnaast mag de som van een bankgarantie of waarborg niet meer dan die voor vier maanden verbruik bedragen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580