Vinden

En dan nu de pensioenbonus

Het is zover. De fameuze correctiecoëfficiënt die de pensioenen van zelfstandigen naar beneden trok, is niet meer. De eerste gevolgen van die “historische beslissing” zullen voelbaar zijn in de pensioenen die vanaf 1 januari 2022 beginnen te lopen.

Tegelijkertijd zal de regering de bovengrenzen voor de pensioenen voor de inkomsten van de jaren 2021 tot 2024 verhogen. Op die manier wordt een deel van de pensioenhervormingen die in het regeerakkoord zijn opgenomen, tastbaar. Andere worden nog bestudeerd. Naar twee daarvan wordt reikhalzend uitgekeken.

Om te beginnen de pensioenbonus, die de zelfstandigen moet compenseren die na de eerste datum waarop ze met pensioen kunnen gaan, aan het werk blijven. Daarnaast is er nog het deeltijds pensioen. In het kader daarvan zal de zelfstandige aan het einde van zijn loopbaan zijn beroepsactiviteit met een (gedeeltelijk) pensioen kunnen combineren.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593