Vinden

Elke weigering om een rekening te openen moet worden gemotiveerd

Al jaren is het aanhouden van een bankrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling een voorwaarde om als ondernemer zaken te kunnen doen in dit land. In de praktijk stellen de banken zich echter alsmaar terughoudender op.

Krachtens de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten banken voldoen aan heel wat controleverplichtingen. Bij miskenning van de wet kunnen zij zware straffen krijgen. Daardoor is een tendens ontstaan om, uit voorzichtigheid, de contractvrijheid in te roepen. Banken kunnen immers kiezen met wie ze een verbintenis aangaan. Ze doen dat echter vaak op collectieve basis, waarbij ze bijvoorbeeld wantrouwig staan tegenover diamanthandelaars, voetbalclubs, blockchainondernemingen, eerder gefailleerde ondernemers enzovoort.

Tot een sector of beroepscategorie behoren, is echter geen geldig motief om een aanvraag te weigeren, zo stelt de N-VA, die de banken wil dwingen om op individuele basis formeel feitelijk en juridisch te motiveren waarom aan een onderneming geen bankrekening wordt toegekend.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802