Vinden

Elke weigering om een rekening te openen moet worden gemotiveerd

Al jaren is het aanhouden van een bankrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling een voorwaarde om als ondernemer zaken te kunnen doen in dit land. In de praktijk stellen de banken zich echter alsmaar terughoudender op.

Krachtens de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten banken voldoen aan heel wat controleverplichtingen. Bij miskenning van de wet kunnen zij zware straffen krijgen. Daardoor is een tendens ontstaan om, uit voorzichtigheid, de contractvrijheid in te roepen. Banken kunnen immers kiezen met wie ze een verbintenis aangaan. Ze doen dat echter vaak op collectieve basis, waarbij ze bijvoorbeeld wantrouwig staan tegenover diamanthandelaars, voetbalclubs, blockchainondernemingen, eerder gefailleerde ondernemers enzovoort.

Tot een sector of beroepscategorie behoren, is echter geen geldig motief om een aanvraag te weigeren, zo stelt de N-VA, die de banken wil dwingen om op individuele basis formeel feitelijk en juridisch te motiveren waarom aan een onderneming geen bankrekening wordt toegekend.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437