Vinden

Elektronische sociale documenten? Onmogelijk

Al is het al sinds 2007 mogelijk om bepaalde sociale documenten elektronisch te verzenden, toch blijft de papieren versie de norm. Gezien de grote voordelen van de digitalisering zou de N-VA graag zien dat het elektronisch verzenden de norm wordt. Maar komt dat niet enigszins neer op het paard achter de wagen spannen?

Op de vraag om zich over het voorstel uit te spreken, laat de Nationale Arbeidsraad (NAR) weten dat hij het steunt, maar dat er nog steeds een grote moeilijkheid blijft. In de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is immers bepaald dat de werkgevers de elektronisch verzonden documenten moeten opslaan bij een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst die voldoet aan de voorwaarden uit boek XII, titel 2, van het Wetboek van economisch recht.

Volgens de NAR is bij de huidige stand van zaken een officiële certificering als gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst echter niet mogelijk, zodat werkgevers niet aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457