Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.473.700 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.430.022 CONTACTPERSONEN
  • 14/11/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Oostkamp (Loweide).
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van AC's Accountants, D.B.P. PlasticsSteel Dreams en Business Executive Service Company.
  • 24/10/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Vilvoorde (Taste).
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie

Elektronische pv’s

Een van de projecten die bleven liggen na de implosie van de regering, is de uitwerking van een wettelijk kader voor het elektronische pv. Wordt dat goedgekeurd?

Het is best mogelijk dat de vroegere partners de handen opnieuw in elkaar slaan rond dit project, dat het op het gebied van sociale inspectie mogelijk maakt om gegevens goedkoper uit te wisselen. Als er inhoudelijk niets wijzigt, zal de afhandeling sneller verlopen en kunnen de ambtenaren die ‘bevrijd’ zijn zich aan andere taken wijden.

In de praktijk zullen de ambtenaren die zijn belast met de controle, werken via een toepassing die in het kader van het Sociaal Strafwetboek reeds bestaat. De regering koos immers voor een bestaande toepassing om de kosten voor de analyse en de ontwikkeling te valoriseren en om alleen te moeten investeren in de ontwikkeling van de nodige wijzigingen.

Uiteraard zal de uitwisseling van gegevens daardoor eenvoudiger worden. Het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en de onderzoeksrechters zullen bijvoorbeeld in het kader van hun wettelijke opdracht toegang krijgen tot de gegevens in de e-PV-databank.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archief
Wetstraat
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends