NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Elektriciteit met of zonder btw verkopen?

Elke particulier die op het elektriciteitsnet is aangesloten, een digitale meter heeft en zelf elektriciteit produceert, bijvoorbeeld via zonnepanelen, kan zijn eventueel overschot rechtstreeks en aan de prijs die hij wenst of die onderling is overeengekomen aan een andere klant verkopen.

Een dergelijke verkoop vormt in principe een normale verrichting van beheer van zijn privévermogen, zodat de inkomsten die eruit voortvloeien niet als belastbaar worden beschouwd, voor zover de elektriciteit uiteraard is geproduceerd met installaties die uitsluitend in de privésfeer worden gebruikt.

Waar op het gebied van de inkomstenbelasting de vraag of het al dan niet om een normale verrichting van beheer van een privépatrimonium gaat, moet worden beantwoord op basis van de feitelijke omstandigheden, wordt wat de btw betreft een specifieke norm toegepast. De levering van elektriciteit door een particulier is niet aan de btw onderworpen wanneer de elektriciteit wordt geproduceerd met een fotovoltaïsche installatie waarvan het vermogen niet meer dan 10 kVA bedraagt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends