NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Elektriciteit met of zonder btw verkopen?

Elke particulier die op het elektriciteitsnet is aangesloten, een digitale meter heeft en zelf elektriciteit produceert, bijvoorbeeld via zonnepanelen, kan zijn eventueel overschot rechtstreeks en aan de prijs die hij wenst of die onderling is overeengekomen aan een andere klant verkopen.

Een dergelijke verkoop vormt in principe een normale verrichting van beheer van zijn privévermogen, zodat de inkomsten die eruit voortvloeien niet als belastbaar worden beschouwd, voor zover de elektriciteit uiteraard is geproduceerd met installaties die uitsluitend in de privésfeer worden gebruikt.

Waar op het gebied van de inkomstenbelasting de vraag of het al dan niet om een normale verrichting van beheer van een privépatrimonium gaat, moet worden beantwoord op basis van de feitelijke omstandigheden, wordt wat de btw betreft een specifieke norm toegepast. De levering van elektriciteit door een particulier is niet aan de btw onderworpen wanneer de elektriciteit wordt geproduceerd met een fotovoltaïsche installatie waarvan het vermogen niet meer dan 10 kVA bedraagt.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580