Vinden

Elektriciteit en gas: kmo’s slecht beschermd?

Bij de omzetting van het derde energiepakket met als doel de liberalisering van de energiemarkt, zijn in onze wetten betreffende elektriciteit en gas wel maatregelen ter bescherming van kmo’s opgenomen, maar die zijn ruimschoots ontoereikend.

Net als residentiële klanten zijn kmo’s beschermd tegen buitensporige indexeringen. Daarnaast kunnen ze het contract op elk ogenblik opzeggen, zonder verbrekingsvergoeding, op voorwaarde dat ze de opzeggingstermijn van één maand naleven.

Er is echter één groot probleem. Een kmo wordt immers gedefinieerd als een eindklant met een jaarverbruik van minstens 50 MWh elektriciteit en minstens 100 MWh gas, waardoor heel wat appartementsgebouwen die met gas worden verwarmd, zijn uitgesloten. Die definitie is bovendien technologisch niet energieneutraal, bijvoorbeeld wanneer gas door stookolie wordt vervangen.

Daarom vraagt de N-VA om de definitie van het begrip kmo aan te passen en niet langer met het verbruik maar met de omvang van de onderneming rekening te houden: 50 werknemers, jaaromzet of jaarbalans van niet meer dan 10 miljoen euro.

Met een dergelijke definitie zouden zowat 180.000 bijkomende ondernemingen vallen onder de in de wetten betreffende elektriciteit en aardgas opgenomen beschermingsmaatregelen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501