Vinden

Eindelijk recht op een vergissing?

Een aanbesteding die u aan uw neus ziet voorbijgaan omdat u vergat uw ondernemingsnummer te vermelden, een aanvraag voor een bouwvergunning die wordt afgewezen voor een kleinigheid of de 829 codes van op de aangifte in de personenbelasting: de formulieren van de verschillende overheden zijn vaak echte valkuilen. Wee degene die erin trapt!

Meerdere liberale volksvertegenwoordigers zijn erover verontwaardigd dat de kleinste vergissing zwaar wordt afgestraft, vaak zonder de mogelijkheid om ze achteraf recht te zetten. Maar vergissen ze zich zelf niet in hun aanpak?

Was het niet doeltreffender geweest om, in de plaats van een voorstel van resolutie in te dienen dat waarschijnlijk in de vergetelheid zal verzeilen, een wetsvoorstel in te dienen en wel in de Kamer in plaats van in de Senaat, zodat net als in Frankrijk het recht op een vergissing - die slechts één keer en te goeder trouw wordt begaan - in de contacten met de overheid eindelijk een algemeen, in de wet bepaald principe wordt?

Door de verspreiding van Covid is de steun weliswaar toegenomen, maar daarmee ook de in te vullen formulieren. De eerste slachtoffers in onze administratieve jungle, zo stellen de indieners van de resolutie, zijn personen in moeilijkheden die de regels minder goed kennen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776