Vinden

Eerste boekhoudkundige ruling

Het heeft lang geduurd. Drie jaar na de invoering ervan in ons recht via de wet van 12 december 2016 (BS 20 december), kan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) eindelijk haar eerste Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht publiceren.

De beslissing betreft een correctie van de jaarrekening bij het einde van een contract voor onroerende leasing. Elke onderneming kan voortaan een gemotiveerde en ondertekende aanvraag indienen bij de CBN. Is de aanvraag volledig, dan ontvangt ze binnen de twee maanden een antwoord.

De aanvraag moet een beschrijving bevatten van de activiteiten van de aanvrager, een volledige beschrijving van de specifieke situatie of operatie en de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarover een beslissing moet worden genomen.

De antwoorden in de Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht blijven vijf jaar geldig, maar in tegenstelling tot bij een fiscale ruling zijn ze niet bindend.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947