NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Eerste betalingsherinnering wordt gratis

Onder een betalingsachterstand valt elke overschrijding van contractuele of wettelijke termijnen inzake betalingen, zodat een vergetelheid, een langdurige afwezigheid van het thuisadres of het niet ontvangen van een factuur duur kan uitdraaien.

Om een onmiddellijke, bijna automatische en mogelijk onevenredige sanctie te voorkomen, is in het nieuwe Wetboek van economisch recht bepaald dat de onderneming de consument een eerste kosteloze betalingsherinnering moet sturen, waardoor een periode van veertien kalenderdagen ingaat waarin geen kosten, compensatie of interest kunnen worden gevorderd. Die herinnering wordt verplicht.

Wanneer het contract de regelmatige levering van goederen of diensten betreft, zijn alleen de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata gedurende een jaar gratis. Vanaf de vierde betalingsachterstand kan het bedrijf herinneringskosten aanrekenen, maar die mogen niet meer dan 7,50 euro bedragen, verhoogd met de portokosten. Omdat het postbedrijf de post helaas niet meer dagelijks bedeelt, begint de termijn van veertien dagen pas te lopen op de derde werkdag volgend op de verzending van de herinnering.

In de tekst wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen kmo’s en grote bedrijven. Kmo’s kunnen de nalatigheidsinteresten laten lopen vanaf het begin van de termijn van veertien dagen die de consument krijgt. Voor de grote bedrijven kan een in een schadebeding opgenomen nalatigheidsinterest pas na afloop van die termijn van veertien dagen beginnen te lopen.
Lees meer
 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends