Vinden

Eerder carry-back dan carry-forward

Landbouwers lijden dusdanig onder het alsmaar onvoorspelbaarder wordende weer, dat de regering het mogelijk maakte om fiscale verliezen die worden geleden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden af te trekken van beroepsinkomsten uit voorgaande periodes in plaats van die uit volgende periodes. Een terugbetaling ontvangen van een al betaalde belasting gaat uiteraard sneller dan moeten wachten op de aftrek van een toekomstige belasting.

Concreet kan de schade achtereenvolgens worden afgetrokken van de beroepsinkomsten voor de drie belastbare periodes voorafgaand aan de belastbare periode waarin de schade definitief werd vastgesteld, te beginnen met de periode die het langst geleden is.

De regeling, die van toepassing is voor verliezen geleden door ongunstige weersomstandigheden die zich na 1 januari 2018 voordeden, is optioneel. De belastingplichtige moet de toepassing ervan zelf aanvragen. De aanvraag is definitief en onherroepelijk.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117