Vinden

Een zelfde tweede kans voor iedereen

Er waren twee pogingen nodig om elke gefailleerde natuurlijke persoon dezelfde tweede kans te bieden die de wetgever wenst. In Boek XX van het Wetboek van economisch recht is immers in dat kader opgenomen dat de gefailleerde natuurlijke persoon van zijn restschulden wordt kwijtgescholden.

Daar is echter een discriminerende voorwaarde aan verbonden. De gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, verliest het recht op die kwijtschelding onherroepelijk, terwijl degene die wel tijdig een dergelijk verzoek indient, de kwijtschelding automatisch verkrijgt, zonder dat de rechtsbank zelfs maar over een beoordelingsbevoegdheid beschikt.

Bovenop die onmiskenbare discriminatie komen nog de bovenmatige gevolgen voor de gefailleerde natuurlijke persoon die daardoor elke mogelijkheid verliest dat een rechter zich uitspreekt over de kwijtschelding van zijn restschulden en bijgevolg onherroepelijk met zijn ganse vermogen moet blijven instaan voor de schulden die niet zijn afgelost door de vereffening van de boedel.

Toen het dat probleem een eerste keer kreeg voorgelegd, verklaarde het Grondwettelijk Hof dat het artikel (XX.173, § 2) de Grondwet schond. Toen het eind oktober opnieuw werd voorgelegd, besliste het hof het artikel te vernietigen.
Lees meer
 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837