Vinden

Een vrijwilliger voor elke mede-eigendom

Het is helaas een vaak voorkomend fenomeen: in appartementsgebouwen is de syndicus niet altijd voldoende beschikbaar om kleine praktische problemen snel op te lossen. Daarom is het in heel wat mede-eigendommen een van de bewoners die zich vrijwillig met kleine dagelijkse problemen zoals een geblokkeerde garagepoort of een defecte lift bezighoudt.

De taken die deze bewoner op zich neemt, komen alle bewoners van het gebouw ten goede. Soms zijn er echter beperkte kosten mee gemoeid, zoals voor verplaatsingen, telefoongesprekken, de frankering van brieven enzovoort. De N-VA vraagt daarom opnieuw dat die persoon die zijn goede wil toont, als een vrijwilliger wordt beschouwd zoals beschreven in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, waardoor hij recht krijgt op dezelfde fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling en aansprakelijkheidsbescherming.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457