Vinden

Een voorsmaakje van een belastinghervorming

Ons belastingsysteem wordt gekenmerkt door enerzijds een groot aantal uitzonderingen, vrijstellingen en verschillen in behandeling binnen uiteenlopende fiscale domeinen en anderzijds hoge belastingtarieven. Dat verstoort het economische en sociale evenwicht en heeft soms ongewenste gevolgen voor het milieu.

In dat kader verklaart de minister van Financiën in zijn algemene beleidsnota dat hij een diepgaandere belastinghervorming zal voorbereiden. Verder stelt hij dat de Hoge Raad van Financiën in mei 2020 reeds belangrijke voorbereidende werkzaamheden uitvoerde. In een advies van 368 pagina’s biedt de raad immers heel wat analyses en voorstellen voor een hervorming van ons belastingstelsel.

Het advies vormt het ideale uitgangspunt om een diepgaandere belastinghervorming scherp te stellen. Die ‘bijbel’ bevat uiteenlopende scenario’s, maar er wordt van uitgegaan dat elke hervorming minstens twee essentiële maatregelen moet inhouden.

Om te beginnen moet de belastingvrije som per belastingplichtige worden opgetrokken tot het bedrag van het leefloon voor een alleenstaande. Voor het belastingjaar 2019 werd rekening gehouden met een bedrag van 10.926 euro. De andere maatregel houdt de afschaffing in van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ).

Die in 1993 ingevoerde bijdrage was oorspronkelijk voor de hoge inkomens bedoeld, maar werd uiteindelijk breed geheven. In tegenstelling tot de personenbelasting wordt ze immers afgehouden van het totale belastbare inkomen van gehuwden en wettelijk samenwonenden, zodat koppels met bescheiden inkomens de bijdrage eveneens moeten betalen. Het volledige rapport kunt u raadplegen via onderstaande link:
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051