Vinden

Een voordeel in natura aangeven, volstaat niet

Het hof van beroep van Gent wijst er in een vonnis, dat wel eens van belang zou kunnen zijn, op dat het een misvatting is dat de belasting van een voordeel van alle aard met betrekking tot de woning in hoofde van de bedrijfsleider en het opstellen van fiches de vennootschap recht geeft op een aftrek van de daarmee samenhangende kosten.

Een consultancybedrijf had aan zijn bedrijfsleider en zijn gezin gratis een woning ter beschikking gesteld die 98% eigendom was van de vennootschap. Het saldo (2%) werd door de bedrijfsleider en zijn echtgenote gekocht. Ze gebruikten de woning beiden als tweede verblijf en het hof acht niet bewezen hoe en in welke mate het voordeel aan de beroepsactiviteit of aan de werkelijke exploitatie van de onderneming bijdroeg. Bovendien nam het bedrijf een groot deel van de kosten in verband met de woning voor zijn rekening en uit niets blijkt, zo vervolgt de rechtbank, dat de onderneming niet dezelfde inkomsten zou realiseren als ze die kosten niet voor haar rekening had genomen.

Op basis van die argumenten verwerpt het hof van beroep de aftrek van de kosten door de onderneming.
Lees meer

 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief