Vinden

Een student die werkt zou altijd ten laste moeten blijven

Tijdens de pandemie gingen studenten meer dan eens helpen in belangrijke sectoren, waaronder de grootdistributie en de voedingssector. Ze hebben meer verdiend en lopen daardoor het risico dat ze niet langer als fiscaal ten laste van hun ouders worden beschouwd. De regering is zich van het probleem bewust en laat toe dat er geen rekening wordt gehouden met bepaalde inkomsten die studenten hebben verdiend, bijvoorbeeld tijdens het tweede kwartaal van 2020.

Die tijdelijke uitsluiting maakt het volgens de N-VA in combinatie met de complexe omzetting van bruto- naar netto-inkomsten moeilijk om de inkomsten te berekenen die werden verdiend in het kader van een studentenjob of een leercontract of als student-zelfstandige. Als aan het einde van die berekening blijkt dat het kind aan zijn werk één euro te veel overhoudt, is de sanctie onherroepelijk: het is niet langer ten laste van zijn ouders.

Om bij voorbaat al alle onaangename fiscale gevolgen voor de ouder(s) uit te sluiten, stelt de partij voor om alle vergoedingen verworven in het kader van studentenwerk of daarmee gelijkgestelde arbeid, uit te sluiten om te bepalen of het kind fiscaal ten laste is van zijn ouders of niet.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979