Vinden

Een nieuwe straf: het havenverbod

Onder de vlotte titel “Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken” voerde de regering met spoed een aantal technische hervormingen door, bijvoorbeeld de uitbreiding van de raadpleging van het centraal contactpunt voor vrederechters zodat ze een kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren op het beheer van het vermogen van gerechtelijk beschermde personen of voor SUO-magistraten (Strafrechtelijk Uitvoeringsonderzoek) in het kader van inningsprocedures van boetes.

Met de tekst wordt ook een nieuwe straf ingevoerd: het verbod voor een periode die tot twintig jaar kan bedragen om in één of meerdere Belgische havens te komen voor personen die werden veroordeeld in het kader van drugshandel.

In de tekst worden ook pseudokrantenwinkels aangepakt. Om krantenhandelaars de mogelijkheid te geven om het inkomensverlies dat voortvloeit uit de toenemende verkoop van online pers het hoofd te bieden, liet de wetgever hen toe om als aanvulling weddenschappen op sportevenementen en paardenrennen aan te bieden. In de loop der tijd is die aanvulling echter de hoofdactiviteit geworden en worden er alsmaar minder - of zelfs helemaal geen - kranten verkocht. De tekst werd onlangs in de commissie voor de Justitie goedgekeurd. Binnenkort worden de identificatiecriteria voor een pseudokrantenwinkel in een koninklijk besluit bekendgemaakt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837