Vinden

Eén leidende instantie a.u.b.

De in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk verenigde sociale partners hebben er genoeg van. Ze hebben genoeg van de manier waarop de verschillende bestuursniveaus zonder enig overleg proberen te voorkomen dat het virus op het werk wordt doorgegeven, met als voorspelbaar resultaat een immense verwarring.

Die wanorde heeft niet alleen te maken met het optreden van diensten die niet vertrouwd zijn met de arbeidswereld, zo stellen de sociale partners vast. Er zijn ook op vlak van de regelgeving incoherenties en zelfs conflicten tussen normen doordat allerlei (soms) tegenstrijdige bepalingen op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgesteld, via koninklijke en ministeriële besluiten, politiebesluiten van gouverneurs enzovoort.

Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de politiebesluiten die door bepaalde provinciegouverneurs in verband met seizoensarbeid werden uitgevaardigd. Om aan die kakofonie een einde te maken, doen de sociale partners een ‘dringende oproep’, die uiteindelijk niet meer is dan een uiting van gezond verstand. Ze vragen dat alle beslissingen die gevolgen hebben voor de arbeidsrelaties voor het hele land door één leidende instantie worden gecoördineerd, ongeacht het bestuursniveau.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808