Vinden

Eén leidende instantie a.u.b.

De in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk verenigde sociale partners hebben er genoeg van. Ze hebben genoeg van de manier waarop de verschillende bestuursniveaus zonder enig overleg proberen te voorkomen dat het virus op het werk wordt doorgegeven, met als voorspelbaar resultaat een immense verwarring.

Die wanorde heeft niet alleen te maken met het optreden van diensten die niet vertrouwd zijn met de arbeidswereld, zo stellen de sociale partners vast. Er zijn ook op vlak van de regelgeving incoherenties en zelfs conflicten tussen normen doordat allerlei (soms) tegenstrijdige bepalingen op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgesteld, via koninklijke en ministeriële besluiten, politiebesluiten van gouverneurs enzovoort.

Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de politiebesluiten die door bepaalde provinciegouverneurs in verband met seizoensarbeid werden uitgevaardigd. Om aan die kakofonie een einde te maken, doen de sociale partners een ‘dringende oproep’, die uiteindelijk niet meer is dan een uiting van gezond verstand. Ze vragen dat alle beslissingen die gevolgen hebben voor de arbeidsrelaties voor het hele land door één leidende instantie worden gecoördineerd, ongeacht het bestuursniveau.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654