Vinden

Een interimdividend?

Hoewel er dit jaar wellicht niet veel ondernemingen geneigd zullen zijn om het te doen, is in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid opgenomen om de winst van het lopende boekjaar uit te keren, op voorwaarde dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of dat wordt door de uitkering van de winst. Daarom is een dubbele uitkeringstest nodig.

De eerste dient om het maximaal uitkeerbare bedrag te bepalen volgens een werkwijze waarvoor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen momenteel een ontwerpadvies aan een openbaar onderzoek onderwerpt.

De tweede is een liquiditeitstest waarvan de teller en de noemer beperkt blijven tot de meest liquide elementen. Het betreft met andere woorden de quick ratio - (40/41 + 50/53 + 54/58) / 42/48 - die in principe niet lager mag zijn dan 1.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501