Vinden

Een inbreuk van niveau 3 of 4? Geen overheidsopdrachten meer!

De overheid en wie voor de overheid werkt, zo stelt de CD&V, “hebben een voorbeeldfunctie”. Daarom vraagt de partij een verbod op elke deelname aan een overheidsopdracht gedurende een jaar voor plegers van inbreuken van niveau 3 zoals bedoeld in het Sociaal Strafwetboek. Voor inbreuken van niveau 4 zou een verbod van vijf jaar gelden.

Voorbeelden van misdrijven van niveau 3 zijn bijvoorbeeld het met bedrieglijk opzet sociale balansen manipuleren, een buitenlandse onderdaan arbeid doen verrichten zonder een arbeidsvergunning te hebben verkregen of geen aangepaste maatregelen nemen bij een zwangere werkneemster of de werkneemster die borstvoeding geeft.

Onder niveau 4 vallen niet-naleving van een gerechtelijke beslissing om een einde te maken aan geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk of de aannemer en de intermediaire aannemer die op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501