Vinden

Een “extra administratieve last” die veel opbrengt

Hoewel hij een onbeduidende titel kreeg, bevat de programmawet van 11 mei een innovatie die meer dan één autobestuurder zal doen schrikken. Met die wet wordt immers “een nieuwe wijze van verplichte medefinanciering door de overtreder” ingevoerd, doordat er een administratieve bijdrage van 8,84 euro wordt aangerekend voor elke boete die via het crossborder-platform wordt geïnd.

Dat platform, dat in 2017 werd ingevoerd om de procedure rond verkeersboetes te automatiseren, wordt ondertussen ook gebruikt voor strafrechtelijke inbreuken en coronaboetes. De Belgische politie schrijft gemiddeld bijna 5 miljoen boetes per jaar uit. De inkomsten uit de bijdrage zullen dan ook aanzienlijk zijn, zo erkent de minister van Justitie, aangezien bijna 90% van de overtreders nagenoeg onmiddellijk na ontvangst van het bericht betaalt.

De regering lijkt de bijdrage echter overhaast te hebben ingevoerd. Volgens de Raad van State heeft ze de gewesten immers niet vooraf geraadpleegd, wat wel moest gebeuren. Bovendien bevat de tekst semantisch kromme termen. De inspectie van Financiën kwalificeert dat wat de regering een “bijdrage” noemt immers als een “extra last”, terwijl dat voor de gemachtigde van de regering niet minder dan een “belasting” is.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979