Vinden

Een deel van de btw opstrijken?

Het was een aanlokkelijk voorstel, maar het werd zo laat ingediend dat het niet meer voor de ontbinding van de Kamers kon worden besproken, waardoor het ongeldig is geworden.

Om de sterk door de huidige pandemie getroffen horeca de kans te bieden weer wat financiële reserve op te bouwen, stelde het cdH voor dat de ondernemingen uit de sector minder btw aan de schatkist moesten doorstorten dan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt bepaald. Ze zouden met andere woorden tijdelijk een deel van de btw kunnen opstrijken om een ‘bloedbad’ te voorkomen.

Voor de lockdown, zo stelde het cdH nog, behoorde de horeca immers tot de vijf sectoren met de grootste banencreatie, ook al was 41% van de kmo’s in de horecasector verliesgevend. Voor de periode van 1 juli tot 31 december werd het tarief van de doorstorting bepaald op 6% wanneer de toepasselijke btw 12% of 21% bedraagt, en op 3% wanneer dat 6% is.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493