Vinden

Een covid-dashboard

De impact van de covid-19-pandemie wordt elke dag wat groter en de vragen stapelen zich op. Hoe evolueert het vertrouwen bij ondernemers en consumenten? Hoeveel jobs gingen er verloren en stijgt het aantal werklozen? Hoe is de toestand op de Belgische depositorekeningen? Kennen de banken nog leningen toe? Hoe evolueert de crisis in andere landen? Enzovoort.

Op die vragen antwoordde de Nationale Bank al in overleg met de Economic Risk Managment Group (ERMG) in de vorm van een boordtabel waarin de belangrijkste economische indicatoren waren opgenomen. De verspreiding ervan was om vertrouwelijkheidsredenen echter beperkt.

Het volledig herziene en aangepaste dashboard kan nu door iedereen worden geraadpleegd en zal maandelijks worden bijgewerkt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457