Vinden

Een charter voor leningen

Twee charters, een voor hypothecaire kredieten en het andere voor kredieten, moeten particulieren en ondernemingen geruststellen. Beide groepen moeten hun krediet gedurende een periode van maximaal 6 maanden niet terugbetalen. De interesten blijven wel verschuldigd. Zodra de periode van het uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen.

De banken zullen geen dossierkosten of administratieve kosten aanrekenen voor het uitstel van betaling. Aan dat laatste zijn evenwel voorwaarden verbonden.

Zo mochten ondernemingen op 1 februari geen achterstal op hun lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen hebben en moeten ze bij alle banken aan hun contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020.

Particulieren mochten op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. Het hypothecair krediet moet zijn aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemers en op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel mag hun totaal roerend vermogen niet meer dan 25.000 euro bedragen. Pensioensparen wordt daarin niet meegerekend.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501