Vinden

Een cao voor telewerk

Sinds maart vorig jaar is telewerk onmisbaar geworden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Een omkadering via een collectieve overeenkomst was er echter nog niet. Die kwam er met de op 26 januari door de sociale partners goedgekeurde cao 149, die geldt tot 31 december van dit jaar.

Het gaat weliswaar om een aanvullende overeenkomst, die niet van toepassing is als er al overeenkomsten inzake telewerk werden afgesloten voor 1 januari van dit jaar, hetzij via een collectieve overeenkomst, hetzij rechtstreeks binnen de onderneming. 

In de tekst is opgenomen dat er afspraken moeten worden gemaakt over de volgende punten:
1. het ter beschikking stellen door de werkgever van het voor het telewerk nodige materiaal en technische ondersteuning, bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van een laptop
2. indien de telewerker zijn eigen materiaal gebruikt, de tenlasteneming door de werkgever van de installatiekosten voor relevante software, gebruikskosten, werkingskosten, onderhoudskosten en afschrijvingskosten
3. bijkomende internetkosten
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992