Vinden

Een boete in uw eBox?

Dat kan. Sinds vorige maand worden verkeersboetes gedigitaliseerd. In eerste instantie worden ze zowel op papier als digitaal verzonden. In een latere fase krijgen overtreders die hun eBox gebruiken ze alleen nog digitaal. Indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning in beide formaten verstuurd.

Binnenkort zullen ook ondernemingen verkeersboetes ontvangen via hun eBox. Die oplossing zit momenteel in de ontwikkelingsfase. De nieuwe manier van werken zou personen met slechte bedoelingen op ideeën kunnen brengen.

Daarom herinnert de FOD Justitie eraan dat zijn diensten nooit betalingsverzoeken naar een privé-e-mailadres sturen. De overtreder ontvangt zijn boete steeds in zijn beveiligde eBox.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336