Vinden

Economisch waarschuwingsrecht

In onze sociale wetgeving is opgenomen dat ondernemingen met een ondernemingsraad regelmatig via die laatste informatie aan de werknemers moet bezorgen. Die informatie wordt echter a posteriori gegeven, waardoor geen preventieve acties mogelijk zijn, zo luidt de kritiek van de groenen, die opnieuw vragen om een economisch en sociaal waarschuwingsrecht in te stellen.

In geval van ‘verontrustende feiten’ - bijvoorbeeld het verlies van een grote klant - zouden de werknemers een verklaring kunnen eisen. Krijgen ze geen antwoord op hun vragen, dan kunnen ze verzoeken om de tussenkomst van een door de onderneming betaalde externe deskundige.

Op sociaal gebied zou hetzelfde recht op informatie worden opengesteld voor de ondernemingsraad zodra die een onterechte toename van het aantal werknemers met een precaire arbeidsovereenkomst vaststelt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336