NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

E-commerce: twee leveropties aanbieden

De snelle groei van de e-commerce stelt het probleem van de vergroening van de laatste leveringskilometer scherp. Moet in dat kader in het Wetboek van economisch recht een verplichting worden opgenomen voor ondernemingen om minstens twee leveropties aan te bieden, waarvan minstens één als duurzaam mag worden beschouwd? De regering is dat alleszins van plan.

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) kant zich daar niet tegen, op voorwaarde dat de overheid er op toeziet dat de nadelen waarvan de kmo’s nu al het slachtoffer zijn, niet nog toenemen. Zo is het voor een kmo bijvoorbeeld onmogelijk om in dezelfde mate als de grote spelers uit de e-commerce gratis verzendingen en retourzendingen aan te bieden. Bovendien worden ze geconfronteerd met de concurrentie van overheidsbedrijf bpost, zo vervolgt de HRZKMO.

Daarom vraagt de raad dat kmo’s gebruik zouden kunnen maken van het netwerk van pakketautomaten van dat laatste bedrijf. Dat zou hun concurrentieel nadeel doen afnemen en er bovendien voor zorgen dat er geen wildgroei aan pakketautomaten ontstaat. Tegelijkertijd moet de overheid een grote informatie- en bewustmakingscampagne voeren waarin ze consumenten duidelijk maakt dat verzendingen en retourzendingen nooit echt gratis zijn en dat ze een impact hebben op het milieu.

De raad merkt ten slotte op dat het niet is omdat een verkoper meerdere leveropties aanbiedt, dat de consument de milieuvriendelijkste zal kiezen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends