NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

E-commerce: twee leveropties aanbieden

De snelle groei van de e-commerce stelt het probleem van de vergroening van de laatste leveringskilometer scherp. Moet in dat kader in het Wetboek van economisch recht een verplichting worden opgenomen voor ondernemingen om minstens twee leveropties aan te bieden, waarvan minstens één als duurzaam mag worden beschouwd? De regering is dat alleszins van plan.

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) kant zich daar niet tegen, op voorwaarde dat de overheid er op toeziet dat de nadelen waarvan de kmo’s nu al het slachtoffer zijn, niet nog toenemen. Zo is het voor een kmo bijvoorbeeld onmogelijk om in dezelfde mate als de grote spelers uit de e-commerce gratis verzendingen en retourzendingen aan te bieden. Bovendien worden ze geconfronteerd met de concurrentie van overheidsbedrijf bpost, zo vervolgt de HRZKMO.

Daarom vraagt de raad dat kmo’s gebruik zouden kunnen maken van het netwerk van pakketautomaten van dat laatste bedrijf. Dat zou hun concurrentieel nadeel doen afnemen en er bovendien voor zorgen dat er geen wildgroei aan pakketautomaten ontstaat. Tegelijkertijd moet de overheid een grote informatie- en bewustmakingscampagne voeren waarin ze consumenten duidelijk maakt dat verzendingen en retourzendingen nooit echt gratis zijn en dat ze een impact hebben op het milieu.

De raad merkt ten slotte op dat het niet is omdat een verkoper meerdere leveropties aanbiedt, dat de consument de milieuvriendelijkste zal kiezen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580