Vinden

Duur van hogere studies verkorten

Het voorstel choqueert misschien, maar de participatiegraad van Belgische jongeren tussen 15 en 24 op de arbeidsmarkt ligt laag en dat heeft volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) te maken met het feit dat de meeste jongeren nog studeren.

In theorie is dat een goede zaak. Wie een hogere opleiding genoot, heeft immers betere loopbaanvooruitzichten. Het vervelende is dat die periode verre van optimaal verloopt. Steeds meer jongeren, zo stelt de HRW, slagen er niet in om hun studies binnen de geplande termijn af te ronden.

Daarom stelt de instelling in haar recentste jaarverslag voor om de effectieve duur van hogere studies te verkorten en roept ze de Gemeenschappen op om hun onderwijssysteem minder flexibel te maken.

Om de activiteitsgraad bij jongeren te verhogen, beveelt de HRW ook aan om het alternerend leren verder te ontwikkelen, naar het voorbeeld van Duitsland of Zwitserland, of, op kleinere schaal, de Duitstalige Gemeenschap.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634