Vinden

Duur van hogere studies verkorten

Het voorstel choqueert misschien, maar de participatiegraad van Belgische jongeren tussen 15 en 24 op de arbeidsmarkt ligt laag en dat heeft volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) te maken met het feit dat de meeste jongeren nog studeren.

In theorie is dat een goede zaak. Wie een hogere opleiding genoot, heeft immers betere loopbaanvooruitzichten. Het vervelende is dat die periode verre van optimaal verloopt. Steeds meer jongeren, zo stelt de HRW, slagen er niet in om hun studies binnen de geplande termijn af te ronden.

Daarom stelt de instelling in haar recentste jaarverslag voor om de effectieve duur van hogere studies te verkorten en roept ze de Gemeenschappen op om hun onderwijssysteem minder flexibel te maken.

Om de activiteitsgraad bij jongeren te verhogen, beveelt de HRW ook aan om het alternerend leren verder te ontwikkelen, naar het voorbeeld van Duitsland of Zwitserland, of, op kleinere schaal, de Duitstalige Gemeenschap.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501