Vinden

Droogte is een natuurramp

Het is een logisch gevolg van de in onze streek steeds vaker voorkomende periodes van langdurige droogte: de kleigronden krimpen. Daardoor ontstaan er scheuren in sommige woningen, die soms zelfs de stabiliteit ervan ondermijnen.

Aangezien de wetgever in 2005 een dekking van verscheidene natuurrampen in het kader van de brandverzekering verplicht maakte, zouden dergelijke onaangenaamheden geen probleem mogen vormen. De verzekeraars doen echter moeilijk en stellen dat er geen sprake is van een plotselinge grondverschuiving.

Sinds 2011 lopen er bij de Ombudsman van de verzekeringen klachten van consumenten binnen over verzekeringsmaatschappijen die weigeren om kosten aan de woning die door de droogte zijn veroorzaakt, terug te betalen. Ervan uitgaand dat het in 2005 wel degelijk de bedoeling was van de werkgever om ook de grondverzakkingen te dekken die het gevolg zijn van een langzaam en vaak onzichtbaar proces, vraagt de N-VA nu om een interpretatieve wet om de huidige rechtsonzekerheid weg te nemen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992