Vinden

Drie mogelijkheden om de solvabiliteit van de kmo’s te herstellen

In maart van dit jaar dienden de groenen in de Kamer een voorstel van resolutie in met als doel de herkapitalisering van de kmo’s via drie maatregelen:
- gezonde kmo’s de mogelijkheid geven om in de boekjaren 2020 en 2021 geen afschrijvingen te doen, teneinde de resultatenrekening niet te sterk te belasten
- een incentive voor niet-fiscale solidariteit tussen kmo’s om leningen tussen bedrijven te bevorderen: de geïnde interest wordt niet belast en de som die de kredietgever bij een faillissement van de kredietnemer definitief verliest, kan fiscaal in mindering worden gebracht ten belope van 120%
-  een tijdelijke verhoging van de investeringsmaxima binnen de taxshelter ten behoeve van de kmo’s die actief zijn in de lokale economie of die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap hebben

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO), die om een advies werd gevraagd, boort de eerste maatregel de grond in. Door kunstmatig het resultaat van het boekjaar te verhogen, kan die immers bij leners of leveranciers de illusie wekken dat de solvabiliteit gezonder is dan de werkelijke situatie. In de tweede en zeker in de derde maatregel kan de raad zich echter wel vinden.

De HRZKMO acht het cruciaal dat de taxshelter COVID-19 voor kmo’s wordt verlengd in de tijd. De huidige regeling, zo stelt de raad, loopt immers al af eind augustus 2021, terwijl de relance dan nog maar net begint. Een verlenging met minstens één jaar lijkt de HRZKMO binnen die context noodzakelijk.
Lees verder

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593