NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Drie dagen zonder geneeskundig getuigschrift

Op 30 oktober 2022 verscheen in het Staatsblad de wet waarmee het geneeskundig getuigschrift voor één dag afwezigheid werd afgeschaft. Voortaan is er geen medisch attest meer nodig voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, en dat maximaal drie keer per jaar. Die vereenvoudiging vormt een stap in de goede richting, zo menen de groenen, maar ze lost het hinderlijke probleem van het papierwerk niet op. Ze zorgt alleen maar voor een verschuiving ervan.

Heel wat ziekten verdwijnen immers na enkele dagen vanzelf, zonder dat er een arts voor nodig is, terwijl zieke werknemers wettelijk gezien verplicht zijn om vanaf de tweede dag naar de huisarts te gaan. Wanneer er heel wat zieken zijn, krijgen die laatsten veel patiënten over de vloer en zitten ze opnieuw met het papierwerk van voorheen opgescheept. Daarom vragen de groenen om de regeling uit te breiden naar de eerste drie ziektedagen, voor eveneens maximaal drie keer per jaar.

Als de arbeidsongeschiktheid toch langer aanhoudt, moet de werknemer die niet retroactief laten vaststellen, maar mag hij een geneeskundig getuigschrift vanaf de vierde dag voorleggen. Het aantal dagen wordt uiteraard bepaald op basis van kalenderdagen. Als een werknemer op donderdag of vrijdag ziek wordt en na het weekend nog steeds arbeidsongeschikt is, moet hij op maandag een medisch attest voorleggen.

In de tekst is ook het voorstel opgenomen om de mogelijkheid af te schaffen waarbij een uitzondering wordt toegekend aan ondernemingen met minder dan vijftig werknemers.
Lees meer

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580