NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Drie dagen zonder geneeskundig getuigschrift

Op 30 oktober 2022 verscheen in het Staatsblad de wet waarmee het geneeskundig getuigschrift voor één dag afwezigheid werd afgeschaft. Voortaan is er geen medisch attest meer nodig voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, en dat maximaal drie keer per jaar. Die vereenvoudiging vormt een stap in de goede richting, zo menen de groenen, maar ze lost het hinderlijke probleem van het papierwerk niet op. Ze zorgt alleen maar voor een verschuiving ervan.

Heel wat ziekten verdwijnen immers na enkele dagen vanzelf, zonder dat er een arts voor nodig is, terwijl zieke werknemers wettelijk gezien verplicht zijn om vanaf de tweede dag naar de huisarts te gaan. Wanneer er heel wat zieken zijn, krijgen die laatsten veel patiënten over de vloer en zitten ze opnieuw met het papierwerk van voorheen opgescheept. Daarom vragen de groenen om de regeling uit te breiden naar de eerste drie ziektedagen, voor eveneens maximaal drie keer per jaar.

Als de arbeidsongeschiktheid toch langer aanhoudt, moet de werknemer die niet retroactief laten vaststellen, maar mag hij een geneeskundig getuigschrift vanaf de vierde dag voorleggen. Het aantal dagen wordt uiteraard bepaald op basis van kalenderdagen. Als een werknemer op donderdag of vrijdag ziek wordt en na het weekend nog steeds arbeidsongeschikt is, moet hij op maandag een medisch attest voorleggen.

In de tekst is ook het voorstel opgenomen om de mogelijkheid af te schaffen waarbij een uitzondering wordt toegekend aan ondernemingen met minder dan vijftig werknemers.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends