Vinden

Drie dagen per jaar zonder doktersattest

Op basis van de positieve ervaring in andere landen waar het doktersattest voor afwezigheden van korte duur al werd afgeschaft, besliste de regering om dat ook te doen. In het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid is opgenomen dat de werknemer drie keer per jaar niet langer gehouden is een doktersattest voor te leggen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. De vrijstelling geldt uitsluitend voor de eerste dag, ongeacht of de afwezigheid langer duurt of niet.

Er is echter wel een uitzondering voor kmo’s, dus ondernemingen die op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet minder dan 50 werknemers hebben. Zij zullen nog steeds een doktersattest kunnen eisen, maar dat moeten ze wel in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement vastleggen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169