Vinden

Do not call me: 5 dagen of 24 uur?

Aangezien velen zich aan telefoonoproepen storen, is in het Wetboek van economisch recht de verplichting opgenomen voor personen die direct marketing voeren via de telefoon, om vooraf na te gaan of een bepaald telefoonnummer al dan niet is opgenomen in de lijst van abonnees die hun recht op verzet hebben uitgeoefend. Dat houdt in dat iemand lijsten moet opstellen en verspreiden.

In de praktijk is die taak toegewezen aan de vzw Do Not Call me, die ze binnen de vijf dagen moet uitvoeren. In een voorontwerp van wet wordt die termijn echter tot 24 uur teruggebracht. Daarop kwam een stroom van protest van de kmo’s, want voor hen is dat een onrealistische vereiste.

Grote ondernemingen beschikken over software waarmee ze op korte tijd de personen op de lijst van degenen die niet willen worden gebeld, uit hun eigen lijsten kunnen halen. Dat geldt echter niet voor de kmo’s. Als die bovendien een beroep doen op een externe oproepcentrale, wordt de termijn overigens alleen maar langer. Vandaar de vraag om de huidige wettelijke termijn van 5 werkdagen te behouden en hem niet tot 24 uur te beperken.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169