Vinden

BAT_2020_Header

Op 3 maart werd de nieuwe Top Bouw voorgesteld bij BAM Belgium in Brussel.

Dit zijn de opvallendste conclusies van onze gastsprekers:

In de aangename setting van het Excellence Centre bij host BAM Belgium verwelkomt Marisa Moens ons met de boodschap dat het talent van nu uit andere profielen bestaat dan tien jaar geleden. Hoe zal het er dan over nog eens tien jaar uitzien? En vooral: wat kan niet vervangen worden? Haar antwoord: het menselijke. In plaats van angst te hebben voor digitalisering die jobs zou doen verdwijnen komt het er op neer om te kijken hoe die technologische evolutie onze humane kwaliteiten net kan stimuleren. Ook in de bouw, waar digitalisering haar weg via BIM (Building Information Model) naar de werf gevonden heeft. Het gaat daarbij volgens Moens niet over technologie maar over mensen en de ondersteuning van hun capaciteiten, want iedereen heeft digitale compententies nodig, weliswaar op een andere manier. Aangezien met de steeds snellere verandering het percentage mensen met te weinig of geen digitale competenties toeneemt, is dat geen overbodige luxe. De sleutelwoorden in de aanpak die zij vurig aanhangt zijn communicatie, kennis, trainen, coachen, feedback en betrokkenheid.

Tom Palmaerts van Trendwolves gaat verder in op verandering en blikt met de aanwezige gasten terug naar 2010, met de vraag wat er niet en wel anders is dan toen. “Beton, belastingen, grondstoffen en mobiliteit” versus “Digitalisering, snelheid van communicatie, elektrische wagens, technologie en apps”, klinkt het. U zult ze wel in het juiste hokje plaatsen. Op dezelfde manier komen er tegen 2030 dingen op ons af die anders zijn of waar we nu zelfs nog geen notie van hebben. Palmaerts vergelijkt België met andere landen of wereldsteden en vraagt zich luidop af waarom we ons land niet als een stad zien, met wijken die onderling met elkaar verbonden zijn, eventueel zelfs met de metro. Opgevuld door groene ruimte. Onze samenleving zal er in ieder geval anders uitzien. In 2030 zou 2/3e van de wereldbevolking in steden leven, terwijl onze populatie uit steeds meer singles bestaat: senioren, scheidingen, jonge bewuste alleenstaanden, vrouwen of mannen met kinderen. Het is meteen een kwetsbare groep qua risico op armoede. Is onze wooncultuur daar klaar voor? Palmaerts pleit voor kleiner wonen, modulair, ondersteund door 3D printing en aangepast aan de levensstijl. Volgt de regulering en wil de sector? Best wel, om een kater als bij de gemiste e-commerce boot te vermijden. Het zal volgens hem de deeleconomie stimuleren omdat er geen plaats meer is voor alles in een tijd waar zelfs interieurs gehuurd worden. Hij droomt van lege parkeergarages onder woongebouwen omdat zelfrijdende auto’s daar niet meer hoeven te staan en wil die ruimte gebruiken als een soort boerderij, om de creatie van voeding bij de consumptie te brengen. Er is ten slotte een trend naar meer eenzaamheid en wonen kan een rol spelen in menselijke connectie, door aandacht voor sociale plekken tussen woningen.

Mensen met elkaar connecteren is ook één van de ambities bij Trends Business Information. Maar ook cijfers. Daarom deelt Burt Riské de belangrijkste conclusies uit de nieuwe Trends Top Bouw 2020. Zoals in de meeste sectoren is er ook in de bouw een nijpend tekort aan geschoold personeel en zet de digitalisering zich aan een hoog tempo door. In die mate zelfs dat BIM-managers op initiatief van Confederatie Bouw Limburg gedeeld worden onder verschillende kmo’s. De ruime bouwsector kent in 2019 een positieve nettogroei aan ondernemingen (+3.817), het hoogste groeicijfer ooit. Dat geldt ook voor de oprichtingen (13.648), ruim 2.000 meer dan in 2018. De andere kant van de medaille is dat er een recordaantal stopzettingen (9.831) én faillissementen (2.105) opgetekend wordt. Opmerkelijk is dat één derde van die falingen het lot is van bedrijven die amper vijf jaar bestaan. Dat de bouwsector nog steeds een fraudegevoelige sector is, bewijst Riské door een aantal voorbeelden te geven van malafide ondernemers die het afgelopen jaar failliet zijn gegaan. Frauderisico’s die vermeden kunnen worden door de nodige aandacht voor preventieve maatregelen zoals bedrijven in opvolging plaatsen of de historiek van bedrijfsleiders onder de loep nemen. Ook op zakelijk vlak kijk je dus best eens naar het verleden om er wat toekomst in te zien.

Een aantal sfeerfoto's:

Collage-Launch-Bouw

Trends Top Bouw

De nieuwe Top Bouw, vol cijfers en verhalen over de ondernemingen die de sector kleuren, is ook in pdf beschikbaar.
 

BAT_2020_Footer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634