Vinden

Digitale neerlegging van jaarrekeningen voor vzw’s

Ons land telt ongeveer 100.000 vzw’s, die afgerond een miljoen vrijwilligers op de been brengen. Tijdens de huidige pandemie hebben zij bewezen hoe belangrijk hun rol bij een crisis kan zijn. Volgens de CD&V zouden ze echter nog beter kunnen werken als ze meer zouden digitaliseren. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt echter dat 55% van de vzw’s toegeeft over onvoldoende expertise en kennis op dat gebied te beschikken.

Om ze te helpen die kloof te dichten, stelt de CD&V via een resolutie een reeks maatregelen voor, waaronder de invoering van een algemene verplichting voor vzw’s om hun jaarrekeningen, ongeacht de omvang ervan, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België in te dienen. Momenteel moeten de rekeningen van ‘kleine vzw’s’ immers bij de griffie van de rechtbank op papier worden ingediend. De partij vraagt bovendien een uitbreiding van de toepassing e-griffie, zodat ook onderhandse wijzigingsakten elektronisch kunnen worden ingediend. Beide diensten zouden gratis zijn.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941