Vinden

Digitaal wordt de regel, papier de uitzondering

Als de regering beslist om er vaart achter te zetten, gaat het snel. Het op 14 december ingediende wetsontwerp over de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burger, rechtspersonen en bepaalde derden is al goedgekeurd.

Daardoor wordt elektronische communicatie de regel. Ze wordt verplicht voor professionals en rechtspersonen en informatie-uitwisseling op papier wordt een uitzondering die nog uitsluitend voor natuurlijke personen kan. Professionele derden, zoals volmachthebbers, belastingadviseurs, advocaten, deurwaarders, curatoren, notarissen enzovoort worden geacht over voldoende ICT-middelen te beschikken.

Dat is ongetwijfeld het geval. Maar wat met de vele kleine vzw’s die in alle domeinen actief zijn? “Zelfs kleine vzw’s kunnen niet worden gelijkgesteld met natuurlijke personen zonder ICT-middelen”, zo menen de vicepremier en de minister van Financiën.

Dat is misschien wat te kort door de bocht. Lang niet alle vzw’s hebben het nodige computermateriaal. Als zij niet net als particulieren de keuze krijgen tussen communicatie via de digitale weg of op papier, wordt het gelijkheidsbeginsel dan niet geschonden?
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992