Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.395 ACTIEVE BEDRIJVEN - 763.285 CONTACTPERSONEN

Dien uw belastingaangifte niet meer te laat in

In artikel 444 WIB 92 is bepaald dat bij niet-aangifte of een onvolledige of niet-correcte aangifte op het niet-aangegeven deel van de inkomsten een belastingverhoging kan worden toegepast die afhankelijk van de ernst van de inbreuk 10% tot 200% kan bedragen. 

Over een laattijdige aangifte is er in de tekst echter niets te vinden. “Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om de laattijdige aangifte vrij te stellen van een belastingverhoging”, stelde de regering, die de laattijdige aangifte dan ook aan het artikel toevoegde.

De verhoging zal echter maar van toepassing zijn indien de niet-aangegeven inkomsten meer dan 2.500 euro bedragen.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends