Vinden

Degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen aanpassen

Zelfs de overheid is voor! Met zijn tien stappen is het huidige systeem immers nodeloos ingewikkeld en, nog erger, demotiverend. Door de tien stappen blijft de daling van de uitkering per stap immers beperkt, zodat het systeem niet waarschuwend werkt voor werklozen.

Voor werklozen die voordien een lager loon verdienden, is er nagenoeg geen sprake van degressiviteit: zij ontvangen gedurende hun volledige werkloosheidsperiode de minimumuitkering. Wie een loon van rond de 2.500 euro heeft, krijgt aan het begin dan weer zo’n hoge werkloosheidsuitkering in vergelijking met een nettoloon uit arbeid, dat ze een echte werkloosheidsval vormt. Soms wordt arbeid zelfs als werkloosheid behandeld! Wanneer een werkloze minder dan drie maanden heeft gewerkt, loopt de degressiviteit gewoon door.

De FOD Werkgelegenheid vraagt dan ook aan onze toekomstige bestuurders om meer sociale rechtvaardigheid door een evenwichtigere vervangingsratio voor de laagste lonen, een verhoging van het activerende karakter van de degressiviteit en een minder complex systeem voor zowel de uitvoerders als de werklozen zelf.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947